Andere projecten van Gaudium vzw

Gaudium vzw ontwikkelt momenteel ook volgende Groepen van Assistentiewoningen in samenwerking met Familiehulp :

Gaudium-Linden :

Weldra vinden de eerste infosessies plaats van onze nieuwste GAW.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via:

www.gaudium-linden.com

Prinsenhof-Dendermonde :

Er zijn nog enkele assistentiewoningen te koop in vroegere Zwartzusterklooster op de Vlasmarkt te Dendermonde.

De werken starten midden 2018 en de oplevering wordt voorzien midden 2020.

Meer info : www.prinsenhof-dendermonde.com