Dagelijkse bijstand: uw woonassistent

De woonassistent is elke werkdag in het gebouw aanwezig en is hét aanspreekpunt voor de bewoners. De woonassistent is verantwoordelijk voor:

 • Het onthaal van nieuwe bewoners

 • Het bijhouden van bewonersdossiers

 • Het informeren over de dienstverlening op de site

 • Het faciliteren van de gebruikersraad

 • Het in bereik brengen van het aanbod rond sociale participatie, netwerkvorming en vrijwilligerswerk

 • Het behandelen of doorgeven van suggesties, opmerkingen en klachten

 • De bevraging en evaluatie van de zorg- en dienstverlening

 • Het in bereik brengen van zorg- en dienstverlening

 • De coördinatie van de gegarandeerde crisiszorg, de overbruggingszorg en de levering van warme maaltijden

 • Het signaleren van vragen over het onderhoud van de tuin, de parking en de gemeenschappelijke delen

 • De integratie met de buurt

 • Het proactief opvolgen van de zelfredzaamheid